Digital Marketing Resultaatverbeteringstips

-Simon Westra Bizz Results
Welke social selling technieken integreren in je bedrijf?

Inleiding:  Er is een opmerkelijk verandering gaande in de manier waarop mensen interacteren met elkaar en met de bedrijven waarvan ze houden. Niet zo lang geleden konden bedrijven blij zijn met een mooie website,die een soepele check-out ervaring had en solide omging met zoekmachine optimalisatie en internetmarketing.Dit werkte omdat het goed aansloot bij hoe de mensen winkelden en kochten. Hun “aanschafreis” begon met intentie. Bovenstaande instrumenten zijn nog steeds ongelooflijke krachtige tools en in feite onmisbare ingrediënten voor een competente e-commerce aanwezigheid. Maar wat veranderd is, is dat mensen nu heel veel tijd spenderen aan en op sociale netwerken die gebouwd zijn rond hun interesses en relatienetwerken. Als resultaat is het koopproces wat verschoven van hoofdzakelijk “verlangen gedreven” om iets te vinden naar iets dat meer gebaseerd is op  klanten die tegen dingen zijn aangelopen en de ervaring  die ze daarbij hebben opgedaan. Kortom, intentie en ontdekking worden meer met elkaar verweven. De uitdaging is om er te zijn bij klanten op het moment dat het ertoe doet.  
 

-Simon Westra Bizz Results

Nieuwe marketing tools kunnen helpen tegen de recessie
De kop in het zand steken helpt niet; de recessie is nu eenmaal een feit. Ik ben er een voorstander van om als bedrijf lean and mean te opereren en actief marketingkanalen te zoeken. Marketingkanalen die niet alleen werken voor onze onderneming, maar ook nog meetbare kansen op Return on Investment (ROI) opleveren.. Financiële markten als voorspellers van de toekomst.
Hoe je het ook wendt of keert: in de periode 2010/2011 zal de recessie flink toeslaan. Betekent dit dat je in een bunker moet gaan zitten schuilen tot de wolken zijn overgedreven? Als je dat doet, zal dat een vergissing zijn waar je lang spijt van zult hebben. Zware tijden vragen om actie, niet om passiviteit. Het vraagt om grotere precisie en focus op de meest efficiënte en ROI-gedreven strategieën om uw omzet en winst te behouden en te verbeteren. Ja, ik zei verbeteren, zelfs in een recessie. Het blad Emarketer gaf onlangs de groeiraming vrij van on-line advertentie-uitgaven. Zwartkijkers en pessimisten zullen deze getallen niet willen geloven en met ons willen delen...

Uitkomst van een wereldwijd onderzoek (juni 2010) door McKinsey & Co.
Van de 340 ondervraagde senior marketing executives maakt 91% gebruik van on-line adverteren en iets meer dan de helft daarvan geeft aan dat hun onderneming waar mogelijk hun uitgaven op dat gebied wil aanhouden dan wel verhogen. 55% van de marketeers gaat zelfs zo ver dat ze snijden in de uitgaven in traditionele media, om zo hun on-line inspanningen te kunnen laten stijgen.

Waarom is dat?
Waarom geloven marketing experts dat het verschuiven van kostbare marketingbudgetten naar on-line media ten koste van de traditionele media de goede weg is? Alles draait om op de resultaten!
De belangrijkste redenen voor toename on-line adverteren:
1. Uw aspirant-koper vindt uw website op persoonlijk initiatief op de plaats en het moment die hem het beste uitkomen. Traditionele media bereiken tegen enorme kosten over het algemeen slechts minder dan  0.5% aan respons bij hun doelgroepen. Een typisch voorbeeld van ondoelmatigheid en verspilling die managers met een beperkt marketingbudget niet graag zien.
2. Het internet is bij uitstek een meetinstrument. Met behulp van het web kun je veel beter meten en verklaren dan met traditionele methoden.
3. Het web werkt gerichter en biedt koper en verkoper veel meer mogelijkheid tot detaillering. De informatie is direct vindbaar en altijd beschikbaar.
4. Het web wordt eenvoudigweg steeds vaker bezocht. Traditionele mediacommercials worden genegeerd of weggezapt. Eenmaal on-line zijn bezoekers maar al te graag bereid te kopen. Als zij op zoek zijn naar een product of dienst; hebben zij het vertrouwen dat het internet c.q. Google Search hen zal leiden naar de juiste informatie. Naar de juiste aankoop tegen de juiste prijs.
5. Traditionele media verschaffen alleen die informatie waarvan zij vinden dat u die zou moeten weten. In een tijdframe en ruimte die zij beschikbaar stellen. Het web kent geen beperkingen. Kopers kunnen producten, prijzen, voorwaarden en condities meteen checken. Zij kunnen social media en andere ondersteunende hulpmiddelen gebruiken om vertrouwen te winnen om onbezorgd een koopbeslissing te nemen.


Dus dit zou u moeten doen om de recessie-uitdaging te overwinnen:
Verbeter uw Internet Marketing Strategie. Het gaat hier om verschillende factoren: huur een professioneel Internet Marketingbedrijf als Bizz Results in om mee te samen te werken. Maak een actieplan voor doelgerichte SEO (zoekmachine optimalisatie) en Internet Adverteren of PPC (Pay per Click).
Beloof uzelf om content (en nog méér content!) te organiseren bij het Internet Marketingbedrijf dat u selecteert. Content is de voorwaarde voor SEO resultaten van top kwaliteit.
Verbeter uw website door ook de conversie (= van een bezoeker een opdrachtgever maken) te optimaliseren.
Start een maandelijkse nieuwsbrief voor uw bestaande clientèle. Zorg dat uw bedrijfsnaam beklijft bij zowel uw bestaande als aspirant-klanten, die zich inschrijven via het inschrijfmechanisme op uw website.
Start met het schrijven van een blog vol interessante en actuele informatie over uw industrie, producten- of dienstenaanbod  en integreer dit in een social media-strategie waarbij uw Internet Marketing Consultant u kan helpen.
 
Doe al deze dingen en méér, en u zult gevonden worden door precies die mensen die op zoek zijn naar uw producten en diensten. 

Categories
Tags
Archief